درباره مجموعه لیسون

با مجموعه لیسون همراه باشید، این مجله در مورد هنر هفتم، سینما، تئاتر و هنر های نمایشی، عروسک گردانی، انیمیشن، کتاب مصور، اسکار، جوایز گرمی میباشد.