رشد 60 پله ای ایران در شاخص های جهانی نوآوری نمایانگر حرکت کشور در راستا پیشرفت است خبرنگاران

به گزارش لیسون، دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت علمی و فناوری از صندلی مطلوب ایران در شاخص های جهانی نوآوری گفت.

رشد 60 پله ای ایران در شاخص های جهانی نوآوری نمایانگر حرکت کشور در راستا پیشرفت است خبرنگاران

به گزارش گروه فناوری خبرنگاران، پرویز کرمی دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به نقش نوآوری و صنایع خلاق در حرکت کشور ها به سوی پیشرفت و توسعه پایدار گفت: میزان حرکت و موفقیت کشور ها در راستا نوآوری، قدر و صندلی آن ها را در نبرد تنگاتنگ فناوری، مالی، اجتماعی و فرهنگی میان کشور های جهان معین و تبیین می نماید.

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، با بیان این که یکی از معیار های گوناگون برای درک صندلی رو به رشد ایران گزارش شاخص جهانی نوآوری است، بیان نمود: سهم قابل توجه بازار کشور ها از خلاقیت و نوآوری، معیار و شاخص اصلی در پیشرفت است و در این راستا، حمایت از نیروی انسانی متخصص و توسعه زیست بوم نوآوری نقشی سرنوشت ساز ایفا می نماید.

کرمی با اشاره به این که بر اساس گزارش شاخص های جهانی نوآوری Gii قرار دریافت ایران در جمع 100 خوشه برتر علم و فناوری جهان، نشانی از پیشرفت نوآورانه و خلاق کشور است، ادامه داد: گزارش اخیر شاخص های جهانی نوآوری بار دیگر توانمندی علمی و فناورانه ایران به نمایش گذاشت و قرار دریافت تهران در صندلی نهم مناطق یا همان خوشه های برتر علم و فناوری در کشور های در حال توسعه نوظهور، نشان داد ایران در راستا رو به جلوی نوآوری ها واقع شده است.

رشد قابل توجه ایران در شاخص ها

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری، فرایند روبه رشد ایران در راستا خلاقیت و نوآوری بر اساس گزارش شاخص های جهانی نوآوری Gii در سال های اخیر را نشان دهنده حرکت ارزشمند کشورمان به سوی پیشرفت دانست و اضافه نمود: رشد درخور توجه صندلی ایران در گزارش های سال های اخیر شاخص های جهانی نوآوری نشان دهنده ریل گذاری صحیح و اولویت بخشی به این حوزه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است. به طوری که شروع راه ایران در صندلی 120 جهانی قرار داشت و امروز در رتبه 61 هستیم. موضوعی که ماحصل کار که این مساله نتیجه کار همه دانشگاه ها شرکت ها دانش بنیان و استارتاپ ها است.

بهبود فرایند پیشرفت کشور

کرمی با اشاره به حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تقویت زیست بوم فناوری و نوآوری از بهبود شرایط کشور در راستا پیشرفت گفت: با توجه به اهمیت نوآوری زیست بومی ایجاد شد تا شرکت های دانش بنیان و خلاق بتوانند با یاری و همکاری تمامی بخش های زنجیره ارزش، از دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، شتابدهنده ها، کارخانه های نوآوری، خانه ها خلاق و مراکز نوآوری، در جهان پر تب و تاب رقابت نوآورانه توانمندی های نوآورانه خود را به جهان معرفی نمایند.

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق با بیان این که گزارش شاخص جهانی نوآوری (Global Innovation Index) که هر ساله منتشر می گردد، به شرایط کشور ها از حیث نوآوری با تکیه بر معیار ها و مبنا های گوناگون می پردازد ادامه داد: در این گزارش، فعالیت ها و کوشش های 131 کشور مورد آنالیز قرار می گیرد. این کشور ها بخش قابل توجهی از حرکت جهان را در برمی گیرند همین موضوع موجب شده است این گزارش 90 درصد از جمعیت جهان و همچنین بیش از 95درصد از فراوری ناخالص داخلی جهان را مورد تببین و تحلیل قرار بدهد.

کرمی همچنین بیان نمود: شاخص جهانی نوآوری از 7 شاخص تشکیل شده است که در دو دسته ورودی و خروجی دسته بندی شده اند. در دسته ورودی ها که نشان دهنده توانایی اقتصاد یک کشور به منظور انجام فعالیت های نوآورانه است، ارکان نهادی، سرمایه انسانی و تحقیقات، زیرساخت ها، پیچیدگی بازار و پیچیدگی کسب و کار قرار دارند.

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در ادامه تاکید نمود: در گروه خروجی ها که ماحصل کوشش های فعالیت های نوآورانه کشور ها را به نمایش می گذارد، خروجی های دانشی و فناورانه و خروجی خلاقانه مورد توجه قرار می گیرند. ایران در این شاخص، صندلی 120 جهانی را به خود اختصاص داده است؛ ایران در زیرشاخص های نهادی یعنی محیط سیاسی، محیط تنظیم گری و محیط کسب و کار به ترتیب در صندلی 106، 117 و 125 جهانی نهاده شده است.

صندلی خوب ایران در شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات

کرمی اضافه نمود: بر اساس گزارش شاخص جهانی نوآوری در سال 2020، ایران در شاخص سرمایه انسانی و تحقیقات که همیشه از نقاط قوت کشور در این گزارش به شمار می رود، در صندلی 46 جهانی ایستاده است. کشورمان در زیرشاخص تحقیق و توسعه، به رتبه 48 جهانی صعود نموده است و در زیر شاخص تحصیلات صندلی 83 و در تحصیلات عالی رتبه 7 جهانی را نهاده شد. همچنین ایران به صندلی سوم جهانی در شاخص تعداد فارغ التحصیلان علوم و مهندسی دست یافت.

به گفته دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق، در شاخص زیرساخت ها، ایران در صندلی 69 نهاده شده است. در زیرشاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات رتبه 80 و در شاخص زیرساخت ها صندلی 31 سهم ایران از این رقابت جهانی است. در زیرشاخص پایداری زیست محیطی، ایران در رده 92 جهان نهاده شده است. کشورمان همچنین رتبه 10 را در شاخص شکل گیری سرمایه ناخالص و همچنین رتبه 39 در شاخص دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات را از ان خود نموده است.

رییس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ادامه داد: یکی از شاخص های مهم در گزارش GII توجه به پیچدگی بازار است که ایران در این شاخص، صندلی 108 جهانی را به خود اختصاص داده است. ایران همچنین رتبه 77 را در زیرشاخص اعتبارات کسب نموده و در تجارت، رقابت و اندازه بازار توانست صندلی 107 را به خود اختصاص دهد. ایران در زیرشاخص سرمایه گذاری، به رتبه 115 جهانی رسیده است. هجدهمین کشور در شاخص مقیاس بازار داخلی در زیرشاخص تجارت، رقابت و اندازه بازار نیز یکی از دستاورد های ایران است. در شاخص میانگین وزنی نرخ تعرفه واردات، ایران در صندلی 129 جهان واقع شده است.

رتبه 112 ایران در شاخص پیچیدگی کسب و کار

مشاور معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به اینکه ایران در شاخص پیچیدگی کسب و کار صندلی 112 جهانی را به خود اختصاص داده است، گفت: در زیرشاخص های کاشاخصان دانشی و پیوند های نوآوری به ترتیب رتبه 103 و 100 سهم ایران از شاخص های جهانی نوآوری بود و در زیرشاخص جذب دانش، در میان 100 کشور نخست جهان جای دارد. در زیرشاخص پیوند های نوآوری رتبه 117 و در شاخص همکاری پژوهشی دانشگاه و صنعت ایران به رتیه 122 رسید.

کرمی ادامه داد: ایران در در شاخص برون داد دانشی و فناورانه، در میان 59 کشور نخست جهان جای دارد. در زیرشاخص تاثیر دانش و به صندلی 86 رسید و در زیرشاخص انتشار دانش نیز صندلی 117 جهانی را به خود اختصاص داده است.

دبیر ستاد فرهنگسازی اقتصاد دانش بنیان و توسعه صنایع نرم و خلاق با بیان اینکه ایران در زیرشاخص خلق دانش، در میان 25 کشور برتر جهانی جای گرفته است، اضافه نمود: با کسب رتبه 14 در شاخص تعداد درخواست های ثبت پتنت و صندلی 21 در شاخص مقالات علمی و فنی که در مجلات کارشناسی منتشر می شوند ایران به صندلی مطلوبی در زیرشاخص خلق دانش دست یافت. در زیرشاخص تاثیر دانش، رتبه115 سهم ایران شد.

کرمی با اشاره به اینکه ایران در این شاخص، در میان 48 کشور نخست جهان جای دارد، بیان نمود: در شاخص علامت های تجاری ثبت شده در دفاتر ملی و منطقه ای، ایران در صندلی نخست جهان واقع شده است. در دارایی های ناملموس نیز در میان 13 کشور برتر جهان جای گرفته است. ایران رتبه 14 جهانی را در زیرشاخص در شاخص طرح های صنعتی ثبت شده به خود اختصاص داده است. همچنین در زیرشاخص کالا و خدمات خلاقانه در رده 114 و در خلاقیت های برخط با 6 پله صعود به صندلی 71 جهانی رسیده است.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 7 فروردین 1400 بروزرسانی: 7 فروردین 1400 گردآورنده: lison.ir شناسه مطلب: 1492

به "رشد 60 پله ای ایران در شاخص های جهانی نوآوری نمایانگر حرکت کشور در راستا پیشرفت است خبرنگاران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "رشد 60 پله ای ایران در شاخص های جهانی نوآوری نمایانگر حرکت کشور در راستا پیشرفت است خبرنگاران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید