روحانی: چرا از پیروزی های مردم فیلم نمی سازید؟

به گزارش لیسون، رییس جمهوری با بیان اینکه امروز یک صدای واحد از کشور های متعهد به برجام شنیده می گردد، گفت: همه اطراف توافق برجام به این نتیجه رسیده اند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام وجود نخواهد داشت.

روحانی: چرا از پیروزی های مردم فیلم نمی سازید؟

به گزارش ایرنا، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت اظهار کرد: در روز های اخیر ما شاهد فصل تازه ای از تجدید حیات برجام هسیم همه کشور هایی که در برجام متعهد بودند، در این روز ها در وین اجتماع کردند حالا با ترکیب های مختلف از جمله ترکیب 1+4 با حضور ایران و ترکیب 1+4 با حضور آمریکا، اما به هر حال به هر نحوی که بوده امروز یک صدای واحد شنیده می گردد و آن این که همه اطراف این توافق هسته ای به این نتیجه رسیده اند که هیچ راه حلی بهتر از توافق برجام و هیچ مسیری جز اجرای کامل برجام وجود نخواهد داشت و این موفقیت جدید برای جمهوری اسلامی ایران است.

وی اضافه نمود: یکی از افتخارات دولت این است که در سال های 97، 98 و 99 و در ماه های اولیه 1400 با همه سختی ها و فشار ها و شدیدترین تحریم ها و جنگ مالی کشور را طوری اداره کرد که نه دوستان ما، بلکه دشمنان ما هم امروز اعتراف دارند که فشار حداکثری شکست خورده است این بالاترین عمل و از افتخارات دولت دوازدهم است.

رییس جمهوری اضافه نمود: دولت در مقابله با فشار روانی، سیاسی و تبلیغاتی به گونه ای مقاومت نموده در این که راه دشمنان منجر به شکست شده است امروز تردید وجود ندارد البته همه ما می دانیم این موفقیت در سایه مقاومت و یکپارچگی ملت ایران بوده است ما تردید نداریم، اگر ایستادگی مقاومت و تحمل رنج و ها سختی ها نبود شرایط دیگری داشتیم.

روحانی گفت: دولت حتی در این جنگ سه ساله حاضر نشد توصیه بعضی از دوستان را عمل کند که گفتند برای ارزاق عمومی و کالا های ضروری سیستم کوپنی فعال کنید. ما زیر بار نرفتیم. ما احتیاج به سیستم کوپنی نداریم، ما می توانیم کالا را به اندازه احتیاج جامعه به وفور در اختیار مردم قرار دهیم و در این سه سال کالا به وفور در اختیار مردم قرار گرفته است، البته قیمت گران بوده و مردم در فشار هستند ما کاملا این را قبول داریم، اما در عین حال نتوانستند اقتصاد ما را بشنمایند.

پیروزی ملت ایران را دست کم نگیرید

وی گفت: در شرایط تحریم امروز آمریکا به صراحت می گوید که سیاست فشار حداکثری شکست خورده و دیگر جواب نمی دهد. به صراحت می گویند راهی جز مذاکره نداریم و اگر شما آماده اید ما حاضریم مستقیم مذاکره کنیم و اگر آماده نیستید، حاضریم غیرمستقیم با گروه 1+4 مذاکره کنیم، این به معنای پیروزی ملت ایران است که نباید آن را دست کم بگیریم.

رییس دولت تدبیر و امید تاکید نمود: رسانه ها، فضای مجازی و حقیقی ما می خواهند این واقعیت را بپوشانند و این پیروزی را تحریف نمایند. این یک پیروزی عظیم و عظیم در تاریخ ملت ایران است و این مربوط به دولت دوازدهم نیست. مربوط به ملت ایران است چرا که سه سال و نیم در برابر همه فشار ها ایستاده و مقاومت نموده است.

وی ادامه داد: آن ها نسبت به ملت ایران چقدر جنایت کردند، اما شکست خوردند. برای نخستین بار در تاریخ آمریکا و در دوره دولت ترامپ منزوی ترین دولت در سازمان ملل، شورای امنیت، مجمع عمومی و دادگاه لاهه و افکار عمومی بود. اگر تنها نمی ماند در شورای امنیت می توانست اسنب بک را پیش ببرند، اگر تنها نمی ماند درباره خاتمه تحریم تسلیحاتی ایران می توانست موفقیت به دست بیاورد که نتوانست و تنها ماند. حتی یاران سنتی اش او را کمک نکردند. کشور های عضو اتحادیه اروپا بعنوان متحدین سنتی آمریکا هم حمایت و قبول نکردند و رای مخالف دادند و یک جزیره پیدا کرد و آن را همراه خود کرد. یک کشور به درد بخور آمریکا را حمایت نکرد این پیروزی عظیم است چرا آن را نمی گوییم.

اگر قرار است از پول ملت فیلم درست کنید واقعیت ها را نشان دهید

روحانی اضافه نمود: این پیروزی سیاسی ملت عظیم ایران است و ما در دولت دوازدهم با رهبری رهبر معظم انقلاب و حمایت و راهنمایی ایشان توانستیم آمریکا را شکست دهیم چرا برای آن شکست از پول ملت فیلم درست نمی کنید. اگر قرار است از پول ملت فیلم درست کنید واقعیت ها را نشان دهید. حقیقت ها را به مردم بگویید. پیروزی ملت را بگویید. نباید به مردم غیرواقعی بگوییم و واقعیت ها را تحریف کنیم.

رییس جمهوری گفت: امروز نشاط، زنده بودن، حیات، قدرت و توسعه ای که از جاسک گرفته تا چابهار و راه آهنی که از چابهار به سمت راه آهن سراسری در حال اجراست، تا آبی که در منطقه شرق از دریای جنوب به فلات مرکزی آوردیم، تا گازی که وارد شرق کشور و سیستان و بلوچستان شد تا جاده عظیمراهی که در سراسر سواحل مکران و جنوب ایران می بینید، در تاریخ هفت هزار ساله ایران کی بوده است؟

روحانی اضافه نمود: شما بروید و در تاریخ ایران ورق بزنید. چه کسی این کار را انجام داده است؟ ما در زمان تحریم، فشار و سختی این کار را انجام دادیم، ما در حال تحریم راه آهن را می کشیم، راه آهن از چابهار به سمت زاهدان است، آب را از خلیج فارس به سمت زاهدان و زابل طراحی می کنیم، آب را از دریای جنوب تا کرمان، سیرجان و یزد و اردکان بردیم و بعد به اصفهان، خراسان جنوبی و مشهد ادامه پیدا می نماید، این کار عظیم کجا انجام گرفته است؟

وی توضیح داد: چرا این ها را نمی گوییم، چرا فیلم برای سواحل مکران فیلم نمی سازیم، چرا نمی گویم در زمان فشار آمریکا ما آمریکا را شکستیم، چرا آمریکا متواضع شده و سر فرود آورده و با ما اینگونه سخن می گوید.

رییس جمهوری اضافه نمود: آمریکا اکنون می گوید آیا می خواهید 2 نفر، 3 نفری، 6 نفری صحبت کنیم، ما آماده هستیم و می خواهیم حرف بزنیم و حل کنیم. این لحن آمریکا در برابر ملت ایران و قدرت ملت ایران را چه کسی می توانست به وجود آورد؟

روحانی اعلام کرد: آنچه ما امروز در تاریخ کشورمان می بینیم، شرق و غرب آباد، جنوب و شمال آباد که در دولت یازدهم و دوازدهم تحقق پیدا نموده است، 550 هزار هکتار زمین در غرب کشور و 46هزار هکتار در شرق کشور احیا شده است، این در چه زمانی بوده است؟ این همه کانال، زهکشی، و آب را به زمین ها بردن و اجرای آبکمک مدرن، کی در تاریخ ما سابقه داشته است؟

وی ادامه داد: اینکه ما در یک دولت بتوانیم 50 سد ملی افتتاح کنیم و تا امروز 52 سد ملی افتتاح نموده ایم؟ کی چنین چیزی بوده است؟ شک دارید ما در بنزین خودکفا هستیم؟ شک دارید عظیمترین صادر نماینده بنزین در منطقه هستیم؟ شک دارید صادرنماینده گازوییل هستیم؟ مگر ما در دولت قبل وارد نماینده این ها نبودیم؟ چرا این ها را نمی گویید؟

رییس جمهوری یادآور شد: مگر در زمینه محصولات کشاورزی امروز شرایط ما با دیروز متفاوت نیست؟ چرا این تفاوت ها را تبیین می کنیم و نمی گوییم؟ نتیجه اینکه ما بگوییم یا نگوییم، دشمن این محاسبات را به خوبی مشاهده نموده و در برابر قدرت این ملت سر فرود آورده است و امروز برای اینکه بنشیند و درباره اجرای برجام و بازگشت به تعهدات خود آماده است.

آمریکا می خواهد توبه کند

روحانی توضیح داد: بازگشت به تعهدات به معنای دینی ما همان توبه است. آمریکا آمده و می خواهد توبه کند و به برجام برگردد. حال اینکه چقدر راست می گوید و در مقام اجرا به حرف خود وفادار است این را باید ببینیم. ما اکنون نمی خواهیم قضاوت نهایی کنیم. ما قضاوت تا امروز را انجام می دهیم و تا امروز این حالت را می بینیم.

وی با بیان اینکه آنچه ایران می گوید مورد قبول افکار جهانیان است، گفت: ما می گویم که به تمام تعهدات برجامی مان برمی گردیم در صورتی که آمریکا برگشته باشد و ببینیم در عمل هم اجرا می نماید ما یک حرف منطقی می زنیم و حرف غیرمنطقی نمی زنیم.

رییس جمهوری با بیان اینکه صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای مان را به همین ندا به گوش جهانیان می رسانم، اضافه نمود: ما دنبال این نیستیم که فعالیت های غیرصلح آمیز انجام دهیم. اینکه گفتیم اکنون پروتکل الحاقی را اجرا نمی کنیم، سانتریفیوژ های جدید و مدرن را فعال می کنیم، همه این ها موقت است. اگر آن ها به همه تعهداتشان برگردند ما هم به همه تعهدات مان برمی گردیم.

روحانی اضافه نمود: این مسئله بسیار مهمی است که مردم ما امروز می بینند و این فصل جدید و تازه از روز گذشته شروع شد. اگر طرف مقابل ما یعنی آمریکا، جدیت کافی و صداقت لازم از خود نشان دهد و ما همین 2 کار را بیشتر نمی خواهیم، به اعتقاد من اگر در جایی مذاکره احتیاج است ما می توانیم در یک زمان کوتاهی با 1+4 مذاکره کنیم.

رییس دولت تدبیر و امید در ادامه با اشاره به فرارسیدن 20 فروردین سالروز فناوری هسته ای گفت: ما در روز 21 مراسم افتتاح های جدید را خواهیم داشت و مردم آگاه خواهند شد که از پارسال تا به امروز چه اقدامات مهمی صورت گرفته است و ده ها پروژه مهم را خواهند دید که به افتتاح می رسد.

خاصیت مصوبه مجلس این بود که واقعیت توانمندی هسته ای کشور آشکار شد

روحانی گفت: چیزی که به خورد مردم دادند این بود که این ها هسته ای را بریدند، این حرف های دروغ زدند و این دروغ آشکار شد. مجلس یک مصوبه ای به تصویب رساند، ما البته نظرمان را گفتیم و بر آن باقی هستم، اما این مصوبه یک خاصیت داشت که این واقعیت این بود که واقعیت توانمندی هسته ما به خوبی آشکار شد وقتی می نشستند و می گفتند سازمان انرژی اتمی طراحی کند و 20 درصد را اجرایی کند نه تنها 20درصد رخ داد حتی بسیار از آنچه که مصوب شد، فراوری شد و ما قدرت فراوری داریم.

وی تاکید نمود: من به جرات این ادعا را می کنم این را رییس سازمان انرژی اتمی تاکید کند هیچ وقت در تاریخ ایران فناوری هسته ای مانند امروز نبوده است، قوی ترین فناوری را ما امروز به نمایش جهانیان گذاشته ایم. پس دروغ به مردم گفتید که رفتید برجام را امضا کردید قدرت هسته ای را از بین ببرید حالا بیاید اعتراف کنید و عذرخواهی کنید.

روحانی اظهار کرد: ما فناوری هسته ای قوی تر از گذشته داریم آی آر 8 و 9 و 6 داریم که می توانند در هر زمینه ای فعال باشد، ما می توانیم اراک را راه اندازی کنیم فردو باز است همه آنچه که مخزن و مقصود و اهداف بود در این مقطع توانستیم ادامه دهیم. کاری که دولت در فناوری هسته ای کرد، این است که مشروعیت فناوری هسته ای را مورد اذعان و قبولی همگان واقع شده است.

رییس جمهوری گفت: امروز در این که فناوری هسته ای ما مشروع و قانونی است جای هیچ تردیدی نیست همه می دانند فعالیت ایران صلح آمیز است و ما طبق قانون عمل می کنیم.

روحانی گفت:زمانی پرونده ای به نام pmd دستشان بود می گفتند ما هم تردید داریم صلح آمیز هست یا نیست و آیا فعالیت ایران صلح آمیز است پرونده pmd بسته شد این موفقیت عظیم ایران در مقطع دولت های یازدهم و دوازدهم است.

منبع: فرارو
انتشار: 3 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 3 اردیبهشت 1400 گردآورنده: lison.ir شناسه مطلب: 1543

به "روحانی: چرا از پیروزی های مردم فیلم نمی سازید؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "روحانی: چرا از پیروزی های مردم فیلم نمی سازید؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید